A więc koniec z "żółtymi tarczkami"

Wpis dodano 2015-01-21

Wpis zmieniono 2015-02-17

Z dniem 31 sierpnia 2011 definitywny koniec żółtych wykresówek. Zmiana art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców spowodowała że odtąd będzie obowiązywał już tylko formularze unijny.

A więc koniec z "żółtymi tarczkami"

Uchwalona ustawa wprowadza nowe, rozszerzone zaświadczenie, dokumentujące przerwy w pracy kierowcy. Wprowadzenie nowego wzoru zaświadczenia wynika z potrzeby dostosowania polskiego prawa do unormowań Unii Europejskiej (decyzji Komisji 2009/959 UE z dnia 14 grudnia 2009r., która określiła nowy wzór zaświadczenia). Formularz ten jest już powszechnie stosowany przez przewoźników, jednakże w naszym krajowym ustawodawstwie nie był on prawnie wymagany.

Zatem od 31.08.2011r. jedynym dokumentem potwierdzającym fakt nieprowadzenia pojazdu na terenie RP stanie się zaświadczenie o działalności. Zgodnie ze znowelizowanym art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców zaświadczenie będzie obowiązany wystawić zatrudniający kierowcę przedsiębiorca, w przypadku gdy kierowca będzie:

  • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
  • przebywał na urlopie wypoczynkowym,
  • miał czas wolny od pracy,
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR,
  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
  • pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2011r. nr 168 poz. 1005.