Certyfikat dla auta i przyczepy

Wpis dodano 2015-01-20

Wpis zmieniono 2015-01-21

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy albo przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wystawiany będzie w języku polskim na 12 miesięcy.

Przewiduje to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 188 poz. 1121), które weszło w życie 27 września br.

Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydane.