Kontrole na drogach

Wpis dodano 2015-01-21

Wpis zmieniono 2015-02-17

Zmienił się przepis określający zakres kontroli drogowej stanu technicznego pojazdu (zespołu pojazdów), którym jest wykonywany transport drogowy lub inny przewóz.

Kontrola obejmie dokumentację dotyczącą stanu technicznego pojazdu, identyfikację pojazdu oraz co najmniej jeden z następujących elementów: układ hamulcowy; układ kierowniczy; widoczność; urządzenia oświetlenia i wyposażenie elektryczne; osie, koła, opony i zawieszenie; podwozie i elementy przymocowane do podwozia; inne wyposażenie, w tym tachograf i ogranicznik prędkości; uciążliwość, w tym emisja spalin oraz wycieki paliwa lub oleju.

Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. 2012 poz. 247), które weszło w życie 22 marca br.

Nowelizacja określa też m.in. sposób identyfikacji pojazdów, kontroli drogowej stanu technicznego pojazdów oraz kryteria uznania ich stanu za niezadowalający (załącznik nr 2 do aktu). Zgodnie z nowelą ponadto strażnik miejski (gminny) będzie mógł zatrzymywać samochody, poruszając się pojazdem służbowym. Dotąd mógł to robić poruszając się wyłącznie pieszo.