O nas

Wpis dodano 2015-01-22

Wpis zmieniono 2020-04-07

Realizujemy szkolenia z szeroko rozumianego transportu drogowego. W naszej kadrze znajdują się  ludzie, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali od podstaw, a teraz chcą tym podzielić się z innymi. Są tą Inspektorzy Transportu Drogowego , Policjanci zajmujący się tą trudną i specyficzną tematyką. Szkolimy, doradzamy, prowadzimy audyty w firmach. Naszym celem jest, aby osoby biorące udział w szkoleniu zdobyły niezbędną wiedzę do wykonywanych zadań.  Prowadzimy usługi pomocy prawnej w sprawach związanych z kontrolami drogowymi wykonywanymi przez uprawnione służby kontrolne na terenie kraju i europy.

Świadczymy pomoc w pisaniu pism i odwołań od decyzji w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną.

NASZE UPRAWNIENIA

  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. REGON
  3. RIS